c201ca13f59310cd4982

HEL

The products are divided into capacitors and sensitive electronic elements, in which, the capacitors include high-voltage ceramic capacitor, low—voltage leaded ceramic disc capacitor and metallized film capacitor, while sensitive electronic elements include voltage dependent resistor, power type NTC thermistor and temperature measuring type high-accuracy thermail resistor,all of which have fully acquired the domestic and overseas safety P rod u c† Dis p | aycertifications.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HEL”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Partner